Izjave o odgovornosti

Pogoji poslovanja

Z uporabo (obiskom ali nakupom) te spletne strani, se strinjate s pogoji na tej spletni strani. Te pogoje je treba brati v povezavi s Air Aroma pogoji, določenimi v pogojih uporabe. Prosimo, da skrbno preberete pogoje poslovanja in pogoje uporabe. Air Aroma si pridržuje pravico do spremembe pogojev, ki stopijo v veljavo takoj po objavi na tej spletni strani. Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate tudi z spremenjenimi pogoji.
Ko obiščete www.air-aroma.si ali pošljete e-pošto na Air Aroma, komunicirate z Air Aroma v elektronski obliki. Soglašate, da komunicirate z Air Aromo v elektronski obliki. Air Aroma bo komunicirala z vami po elektronski pošti ali z objavo obvestila na tej spletni strani. Air Aroma bo ohranila vsebino vsake vaše e-pošte, v primeru zakonske zahteve. Air Aroma bo sprejela vse ustrezne ukrepe, da se ohrani varnost vaših osebnih podatkov (vključno s podrobnostmi kreditnih kartic).

Naročila

Vaše naročilo predstavlja ponudbo za nakup blaga, opisanega na tej spletni strani, za ceno, kot je določena na ceniku Air Arome. Vaše naročilo mora vsebovati vaše ime, naslov, elektronski naslov podatke o kreditni kartici in vse druge podatke, navedene na tej spletni strani. Ne smete preklicati naročila, potem ko je bilo oddano, tudi če Air Aroma še ni podala odločitve, da sprejme ali zavrne naročilo, oziroma je vaša ponudba sprejeta ali v čakanju.. Podjetje Air Aroma ne daje nobenega jamstva za razpoložljivost blaga, objavljenega na tej spletni strani. Blago se pošilja v skladu z pogoji pošiljanja, ki so objavljena na tej spletni strani. Naročilo bo sprovedeno, ko bo prejeto plačilo. Tveganje za izgubo ali poškodbo po odpremi blaga je na strani kupca. Cene so brez davka na dodano vrednost in carinskih dajatev , ki se obračunajo v Avstraliji ali v tujini v zvezi z dobavo blaga. Poštni in manipulativni stroški niso obračunani v ceni, obračunajo se dodatno. Plačilo mora biti izvedeno v skladu s plačilno politiko Air Aroma, ki je objavljena na tej spletni strani.

Odpovedi zaradi napake

Strinjate se, da kljub natančnosti Air Arome, so lahko izdelki navedeni po napačni ceni ali napačnih informacijah, zaradi tiskarske napake ali po pomoti. V takih primerih si Air Aroma pridržuje pravico, da odstopi od posla, čeprav je že bila potrjena vaŠa ponudba in je bil znesek že trgan iz vaše kreditne kartice. V primeru že zaračunanega zneska, bo Air Aroma takoj vrnila znesek na vašo kreditno kartico.

Odklonitev jamstva in omejitev odgovornosti

Stran je ustvarjena s strani Air Aroma "kot je" in "kot je na voljo" v osnovi. Air Aroma ne daje jamstev ali zagotovil kakršnekoli vrste, izrecnih ali implicitnih, za delovanje te spletne strani ali točnosti infomacij objavljenih na tej spletni strani. Z uporabo te strani se izrecno strinjate, da uporabljate stran Air Aroma na lastno odgovornost.
Kolikor je z zakonom dovoljeno, Air Aroma izključuje vse pogoje ali jamstvo, da bo blago naročeno preko te spletne strani ustrezalo vašim zahtevam. Čeprav Air Aroma nima razloga za objavo napačnih informacij, ne jamčimo za njihovo točnost, ustrznost, celovitost In popolnost, niti se ne zavezujemo za njihovo posodobitev. Vsak uporabnik sam si mora zagotoviti varnost pred izpostavljenostjo virusov in drugih oblik motenj, ki lahko povzročijo na računalniku uporabnika ali drugi strojni opremi. Air Aroma ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo (vključno z posredno, posebno ali posledično izgubo ali škodo) pri uporabi te spletne strani in zaupanja v infomacije dostopne na tej spletni strani. V največji možni meri dovoljeno z zakonom, Air Aroma ne sprejema odgovornosti v zvezi z izgubo ali škodo (tudi posredno, posebno ali posledično izgubo ali poškodbo), ki jo lahko imate posredno ali neposredno z naročilom blaga ali storitev na tej spletni strani ali napake in opustitve naročila ter obligacij določenih v the pogojih poslovanja s strani Air Arome.
Ta izjava ne poskuša oziroma ne namerava izključite pogoje in garancijo določeno z zakonom. Ne more zakonito izključiti ali spremeniti pogojev, ki jih dovoljuje zakonodaja ali statut odgovornosti, vendar bo Air Aroma presojala odgovornost za kršitve po lastni presoji v naslednjih primerih: (i) Če se kršitev nanaša na blago: (a) nadomestilo blaga ali dobava enakovrednega blaga, (b) popravilo blaga, (c) plačilo stroškov zamenjave ali popravila, (ii) če se neizpolnjevanje nanaša na storitve: (a) ponovno opravljanje strotev, (b) plačilo stroškov za ponovno opravljene storitve.
Podrobnosti o tej spletni strani so pripravljene v skladu z zakonodajo države Victorije, Avstralija in morda niso v skladu z zakonodajo drugih držav. V premeru, da niste prebivalec Avstralije, morate zagotoviti, da je vaš dostop do te dpletne strani zakonit, in da ni prepovedan z zakonom, ki veljajo v vaši državi. Preko te spletne strani lahko naročite blago le, če je dovoljeno z zakonom, ki veljajo pri vas.

Avtorske pravice, licence in dostop ter uporaba spletne strani

Avtorske pravice na tej spletni strani ( vključno z besedilom, grafiko, logotipi, ikonami, zvočnimi posnetki in programsko opremo) so last Air Arome. Air Aroma vam podeljuje omejeno licenco za osebno uporabo te spletne strani. Licenca ne dovoljuje nalaganja materiala (razen predpomnenja strani) ali drugih sprememb, razen z izrecnim pisnim soglasjem Air Arome. Prav tako ta licenca ne vključuje kakršno koli uporabo za nadaljno prodajo ali komercialno uporabo vsebine strani ali njenih podstrani: vsako zbiranje in uporaba katerih koli proizvodov, oglasov, opisov in cen: katerokoli izpeljanko za uporaba te spletne strani ali njene vsebine: vsako prenašanje ali kopiranje informacij o računih za korist drugega trgovca: ali uporabo pomena podatkov, robotov ali podobnih podatkov, zbiranje in pridobivanje orodij-prgramske opreme. Ta stran ali katerikoli del te spletne strani ni dovoljeno reproducirati, razmnoževati, kopirati, prodati, preprodati oziroma kakorkoli drugače izkoriščati v komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja Air Arome. Ne smete uporabiti meta oznak, drobnega teksta, skritega teksta, blagovne znamke, logotipa ali druge lastniške informacije (vključno s slikami, besedilom, postavitve strani, in oblike), brez izrecnega pisnega soglasja Air Arome. Vsaka nedovoljena uporaba prekine dovoljenje ali licenco za uporabo te strani. Air Aroma vam daje omejeno, nepreklicno in neizključno pravico, da ustvarite bljižnico do domače strani Air Aroma na vašem internetnem brskalniku, dokler povezava ne prikazuje Air Arome, njihovih sodelavcev, njihovih izdelkov ali storitev v napačne, zavajajoče, odstopajoče in ali drugače žaljive nemene. Ne smete uporabljati njenega logotipa ali druge lastniške grafične podobe Air arome ali blagovno znamko kot del povezave, brez izrecnega pisnega dovoljenja.

Blagovne znamke

Ne smete uporabljati logotipa Air Aroma na blagovnih znamkah v zvezi s katerim koli izdelkom ali storitvijo, ki ni sestavni del poslovanja Air Arome, ali za nemen, ki je lahko zavajajoč, varljiv v javnosti ali podcenjuje in diskreditira Air Aromo, njene izdelke, storitve in spletno stran. Če ni drugače določeno, je vsaka beseda ali naprava, ki vsebuje ™ ali simbol ® zaščitena blagovna znamka. Spodaj je seznam trenutnih zaščitenih blagovnih znamk Air Arome: Air Aroma ®, Aromax ®, Arosport ®, Arobactra ®, Arodrive ®, Aroscent ®, Ecoscent ®, Arotec ®, Aroslim ®.

Vaš Air Aroma račun

Air Aroma se zavezuje, da bo delovala v skladu pogoji njene zasebnosti in varnostne politike objavljene na tej spletni strani pod naslovom Pogoji poslovanja. Če uporabljate to spletno stran, ste odgovorni odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega uporabniškega računa in za omejevanje dostopa do vašega uporabniškega imena in gesla ter vašega računalnika. Prav tako se strinjate, da sprejemate odgovornost za vse dejavnosti, ki se dogajajo v okviru vašega računa ali gesla. Ne smete uporabljati lažen e-poštni naslov, se izdajati za osebo ali subject ali drugače zavajati Air Aromo. Če ste mlajši od 18 let, lahko uporabite spletno stran Air Aroma le s sodelovanjem staršev ali skrbnika. Air Aroma in njegovi sodelavci si pridržujejo pravico do zavrnitve storitev, ukinitve uporabniških računov, popravljanja ali odstranitve vsebine, ali preklica naročila po svoji lastni presoji. Zavrnitve, določene v teh pogojih uporabe, so neizpodbitne.

Slike izdelkov in barvni odtenki

Vse slike izdelkov, vključno z barvo ali embalažo proizvoda na spletni strani Air Aroma, so ilustrativne narave. Air Aroma ne jamči, da bo slika na spletni strani ustrezala predmetu, ki ga boste prejeli.

Poimenovanje izdelkov

Air Aroma in njegovi sodelavci poskušajo biti čim bolj natančni. Vendar Air Aroma ne jamči, da je opis, poimenovanja izdelkov ali druga vsebina te spletne strani popolna, zanesljiva, točna ali brez napak. Če izdelek, ki ga ponuja Air Aroma ne ustreza opisu, ga lahko vrnete v skladu s Pogoji poslovanja objavljenimi na tej spletni strani pod naslovom Pogoji poslovanja. Vse lastnosti in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Stran Pogoji poslovanja, spreminjanje in ločljivost

Z vašo uporabo te spletne strani se strinjate, da ste pregledali pogoje poslovanja Air Arome in pogoje za vračilo blaga objavljene na tej spletni strani pod naslovom Pogoji poslovanja. Te pogoji veljajo za obisk strani Air Arome. Air Aroma si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja in pogojev uporabe, V primeru, da se Air Aroma odpove kateri od njenih pravic, to ne pomeni, da bodo prenehale veljati tudi druge. Če se ugotovi, da je katerikoli od teh pogojev neveljavn, ničen ali iz kateregakoli razloga neizvršljiv, se ta določba črta iz pogojev in ne vpliva na pravnomočnost in izvršljivost preostalih določb.

Veljavna zakonodaja

Ti pogoji so rejeni z zakoni, ki veljajo v Victoriji, Avstralija. Strinjate se, da je z izključno pristijnostjo sodišč Victorije, Avstralija.

Vprašanja

Vsa vprašanja glede Pogojev poslovanja in Pogojev uporabe naslovite na osebje podpore Air Aroma s klikom na ‘’pišite nam’’ v z povezavo v zgornjem meniju ali pa pokličite našo pisarno na objavljeno telefonsko številko, ki jo najdete na strani Lokacije.